Östra Vrams smide går samman med Plåtexpressen

Plåtexpressen fortsätter att erbjuda hela bredden av smide och plåtarbeten, med ännu bättre samordning och effektivitet än tidigare. 

Efter en sammanslagning mellan Östra Vrams smide, som levererat högkvalitativa smidda komponenter sedan starten 1968, och redan ledande plåtslageriföretaget Plåtexpressen blir vi ännu bättre på effektivitet och samordning. Det kompletta erbjudandet om södra Sveriges plåtslageri- och smidesarbeten av högsta kvalitet samlas under Plåtexpressen:

 – Plåtexpressen ska vara enkelt för kunden att samarbeta med, det är en ledstjärna för oss och de andra bolagen i Thagekoncernen. Efter sammanslagningen kan vi samordna plåtslageri och smide ännu bättre, och därmed serva våra kunder med ännu effektivare lösningar, säger Plåtexpressens vd Henry Svensson.