Om Plåtexpressen

Plåtexpressen är ett ledande plåtslageri- och smidesföretag som utför kvalificerade arbeten för uppdragsgivare i södra Sverige. Företaget tar sig i första hand an större och kvalitetsmässigt krävande entreprenader där medarbetarnas spetskunnande kommer som bäst till sin rätt.

Dagens moderna Plåtexpressen grundades 1997, i en sammanslagning av flera företag med många decenniers sammanlagd erfarenhet. 2017 gick systerbolaget Östra Vrams smide upp i Plåtexpressen, som därmed erbjuder hela bredden av plåtslageri och smide med maximal samordning och effektivitet.