Omorganisation Plåtexpressen – Tobias Lellky ny VD

Plåtexpressen har under hösten haft ett intensivt arbete med omorganisationen och kan därför nu äntligen gå ut med ny och färsk information;

– Tobias Lellky, som idag arbetar som HR-chef i Thagekoncernen har visat sig vara den bästa och mest lämpade kandidaten för att ta över som VD i Plåtexpressen. Både vårt rekryteringsföretag som vi anlitat för att söka efter ny VD samt vi i koncernen har den uppfattningen, säger Anders Andersson, koncernchef och ägare.

Tobias Lellky tillträder 2018-12-01 som ny VD i Plåtexpressen och avslutar därmed också sin tjänst som HR-chef.

– Övriga förändringar som vi gör är att Margareta Kriz tillträder en ny tjänst som Ekonomichef i Plåtexpressen och efterträdes som avdelningschef i Malmö av Vedat Basic. Av denna förändring optimerar vi organisationen och får ut det bästa av de båda i Plåtexpressen, säger Anders Andersson.

På plåtavdelningen i Tollarp går produktionsledare Krister Frick upp som avdelningschef. Vi har här också anställt en ny produktionsledare, Mikael Karlsson som började hos oss den 2018-11-12.

Andra förändringar är att man håller på att investera i ett nytt smidesbolag där en viljeyttring är skriven mellan oss och det nya bolaget. Detta förvärv innebär samtidigt att smidesverksamheten i Plåtexpressen kommer att flyttas in i det nya smidesföretaget.